fbpx

A láthatatlan birodalom mechanizmusa

2021 február 16
187 megtekintés    
 • "A láthatatlan kéz egy láthatatlan ketrecet hozott létre ... megvakít és megoszt, így az uralkodó osztály kizsákmányolhat és leigázhat."

  Amikor az egész társadalom abszurd színházzá válik, a bábosok az őrület királyává és királynővé válnak. A társadalom elveszíti logikáját, történelmét, tényeit, őszinteségét, őszinteségét, kreativitását és képzelőerejét, mivel az elrontott uralkodó osztály szörnyű képzelete felemészti az emberiséget és a természetet.

  A tekintélyelvűség láthatatlan ketrece feneketlen piramis alakú. Félelem és kilátástalanság tölti el a gyengén megvilágított alsó rétegeket. A rétegek és rétegek elválasztanak, elidegenítenek és embertelenítenek. A „mások” fájdalma az ön nyereségévé válik. Az elnyomók ​​hatalma az ön biztonságává válik: A királyok és királynők veszélyes képzeletében való élet biztonsága.

  De egy ilyen gondolat elenyészik, amint elménk elárasztja az elmebeteg színház zsibbadó zaját, miközben fennmaradó logikánkat, komolyságunkat és őszinteségünket cinikusan, kilátástalansággal és gyávasággal gúnyolják és támadják a félő embertársaink.

  A világ egyáltalán nem hasonlít azokra, akik a királyok és királynők klubjába tartoznak. A rakoncátlan tömeg, amely nem érti az „emberiség” igaz útját, eredendően elkölthető volt számukra. Ezt újra és újra bebizonyították: az őslakosok gyarmatosítása az európaiak részéről, az afrikai emberek rabszolgasága, sokféle népirtás.

  De az ember ugyanazt a tompa embertelenséget is beágyazza köztünk: hajléktalanság, kezelhető betegségek által okozott halál, éhség, szerhasználat, öngyilkosság, szegénység, menekültek, tömeges bebörtönzés, állami erőszak, az elidegenedés pszichológiai kínzása. A királyok és a királynők nem ismerik el ezeket az erőforrásaikkal megoldandó kérdéseknek.

  Ehelyett ezek a kérdések a büntetés formáját jelentik azok számára, akik nem képesek életképes pozíciókat biztosítani a kapitalista hierarchiában. A büntetéstől való félelem és a hatóságtól való félelem együttes munkával zárja be minket a hierarchia pozícióiba, és arra kényszerít bennünket, hogy megvédjük álláspontjainkat, amelyek rendszeresen és strukturálisan veszélyeztetik jólétünket 24/7; strukturális zsarolás rendszerében élünk.

  Amint szabadtartású emberekké váltunk a mai királyok és királynők „isteni farmjában”, elvesztettük hozzáférésünket az alapvető anyagi valósághoz. Steril ketrec képernyőkkel, kötelező injekciókkal, elektronikus követéssel a láthatatlan kerítésen belül; emberi egerek nyereség, takarmány az adatgyűjtéshez, a lelki halál egyre nagyobb foka. Nem nehéz elkezdeni a pontok összekapcsolását, hogy lássuk, hogyan vezethetnek a dolgok zord jövőbe.

  De mit tesz egy ilyen félelem a lakossággal szemben, amely „büntetésként” eltűrte a sokféle visszaélést? Azoknak, akiknek sikerül figyelmen kívül hagyniuk az utcán láthatatlan lényként élő embertársaikat, vagy nem érzik a fájdalmat azoknak, akiket szerhasználatba szorítanak, és kétségbeesett önpusztító cselekedetekbe?

  Hisznének-e azok, akik megkérdőjelezik, vagy az uralkodó osztály szavait, amelyek az AI, a zöld kapitalizmus, a géntechnológia, a digitalizálás és a pénzügy dicsőséges jövőjét ígérik?

  És mielőtt feltennénk egy ilyen kérdést, el kell gondolkodni azon, hogy egy ilyen kérdés megengedett-e még akkor is, ha a birodalom társadalmi-gazdasági / politikai pályája szilárdan a két kapitalista politikai párt birodalmi keretein belül van.

  A kapitalista hierarchia elnyeli azt, amire szüksége van, különleges pozíciók kiosztásával benne: természeti erőforrások, elbeszélések, tények, történelem, emberek, politikai ideológiák vagy bármi, ami időben és térben ül. A királyok és királynők monopolizálják őket - az anyagi erőforrásokat, valamint a készségekkel és tudással rendelkező embereket fogják szolgálatra. Monopolizálás után az értékes tételeket árucikkekké alakítják, és ezeket ugyanazon királyoknak és királynékoknak előnyös módon osztják szét.

  Eközben egy ilyen folyamat rétegekben és rétegekben megy végbe, mítoszokat, kizsákmányoló elbeszéléseket, hamis történelmet és téves tényeket vetít a kollektív tudatunkra - hamis valóság, amely eltakarja a szemünket, miközben halandó testünket a való világban mozgatjuk.

  A pszichénkre vetített képek a hierarchiában elfoglalt pozíciónk szerint változnak. Minden elbeszélés igazolja és igazolja a hierarchiában elfoglalt helyünket. A királyok és királynők méltó uralkodóknak találják magukat az univerzumban, míg a tömegek szabadságszerető embereknek tekintik magukat, akik mindent megtesznek a lehetőségek világában.

  Ilyen egyenletben az autoritarizmus lendületes ingaként mutatkozik be a fasizmus és a szociáldemokrácia között, miközben térben és időben a kapitalista úton halad előre. A sárgarépa és a bot gondosan kezeli a kivetített képeket, hogy az elfogadható ötletek kapitalista keretein belül maradjanak. A vállalati politika és a vállalati aktivizmus kulcsfontosságú szerepet játszik az inga lendítésében, így biztosítva, hogy a kapitalista érdekek mindig továbblépjenek, miközben „demokratikusnak” tűnnek.

  A különféle terrorista taktikákra támaszkodók megpróbálnak ellenállni a rendszernek azáltal, hogy megtámadják a rendszer számára működő értékes, elfogott elemeket. A kár veszélyezteti a társadalmi dinamikát oly módon, hogy megfosztja a már nélkülözőket, ugyanakkor megosztja a lakosságot, amelynek egyesülnie kellene az elnyomó rendszer felszámolásához.
  Ügynök-provokátorok és vállalati nem kormányzati szervezetek vezetésével az elnyomók ​​elleni igaz harag a drákói intézkedések igazolásává, a közösségek városmegújítás céljából történő megsemmisítésévé és új kizsákmányolási projektek katalizátorává válik.

  Mivel a kapitalista imperatívumok összessége a kapitalista ellentmondást a határig nyomja, teljesen megfosztva az emberek képességét a hamis felfogás és az anyagi valóság összeegyeztetéséhez, ideje egy sürgős mozgósításnak megváltoztatni a kizsákmányolás pályáját egy új terepre, új halmazzal. szabályok. Azt mondják nekünk, hogy ellenségek jönnek, természeti katasztrófa vagy betegség következik, ami arra kényszerít bennünket, hogy mozgósítsuk magunkat, hogy alkalmazkodjunk a királyok és királynők új rablási útjához.

  Bármely válság, akár valós, akár nem, a hierarchikus struktúra hátterében két lendületet vet fel, amelyek a tőkés gazdaságban tartanak bennünket. Az első készlet a tekintélytől való félelemhez kapcsolódik, amely csalódottságunkat önmagunk, egymás és az elnyomott „mások” ellen irányítja, miközben szilárdan megragadja a lakosság destabilizált pszichéjét - ironikus pszichológiát teremtve az elnyomó hatóság támogatásáról saját érdekeinkkel szemben. .

  A második halmaz az adott válság által előidézett anyagi korlátokhoz kapcsolódik - ellenségekké válunk egymásnak, akik egymás között harcolnak a túlélésért. A kapitalista ketrecbe kerülünk. Kénytelenek vagyunk megvédeni a ketrecünket, amelyet vertikális erővel építenek, hogy ellenálljon a tekintélytől való félelemnek, vízszintes erővel, hogy ellenálljon a versenytársak támadásainak, és szilárd padlóval, hogy megakadályozzuk, hogy egy ember lehulljon a hierarchia helyzetéből. Az egész struktúrát erőszakos kizsákmányolási és leigázási erővel tartják össze.

  A NAGY VISSZAÁLLÍTÁS

  A „The Great Reset” „nagyszerű megoldásként” van csomagolva. Csakúgy, mint ahogy az uralkodó osztály a „zöld kapitalizmust” - szén-dioxid-kereskedelmet, szén-dioxid-leválasztást, erdőfelújítást és egyéb erőforrásokat kimerítő zöld sémákat és technológiákat hozta haszonszerzésre - célja a kapitalizmus támogatása, de célja a kapitalizmus átalakítása is annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen a társadalmi kapcsolatok ellenőrzése a kapitalista hierarchia érintetlenül tartása mellett.

  A kapitalizmus új operációs rendszert kap, és újra kell indítani. Ahogy a „zöld kapitalizmus” a bolygó megmentése jegyében elpusztította a valódi környezetvédelmet, úgy tervezték, hogy a „forradalom” jegyében tönkretegye az antikapitalista aktivizmust.

  A kapitalista keretek között az egyik kiemelkedő baloldali eszköz a helyi szintű aktivizmus volt, amely befolyásolta az állami szabályozásokat és állami iránymutatásokat, hogy tartalmazzák a Wall Street, valamint a kapitalista társadalmi intézmények által létrehozott kizsákmányolás és leigázás momentumait. A tőzsdén irányított gazdaság (hamisan hirdetett, mint egyetlen működő rendszer) lehetővé teszi az uralkodó osztály számára, hogy érdekeik szerint uralják a szociálpolitikát; kiemelten kezeli az osztály vagyonának felhalmozását, miközben feláldozza a társadalmi viszonyokat az általános lakosság körében; rendkívül hatástalan, instabil és gazdaságilag igazságtalan.

  A tőkés állam nagyszerű eszköz volt abban, hogy az uralkodó osztály érdekei prioritást élvezzenek. A szocialista forradalom átveszi a kapitalista állam hatalmát, államosítja a vállalati szervezeteket, és kialakítja a gazdaságot, az oktatást és a szociális intézmények többi részét, valamint a társadalmi kapcsolatokat, az emberek érdekeinek vezérelve. A kapitalista kizsákmányolás és a birodalmi hegemónia megsértése elleni fenti stratégiák különféle megtestesülései két fő dolgot próbáltak megtenni.

  Először is az emberek érdekeit helyezték előtérbe, hangsúlyozva azokat a projekteket, amelyek a lakosság számára előnyösek, miközben biztosítják a szociális biztonsági hálókat, az emberek infrastruktúráját, a környezetvédelmi szabályozásokat stb. Másodszor, lehetővé tették az emberek szükségletein alapuló gazdasági tevékenységeket, amelyek növelhetik az emberiségen és a természeten alapuló szerves közösségi dinamikát.

  A „nagy visszaállítás” viszont az uralkodó osztály projektje, amelynek célja, hogy elvegye ezeket az intézkedéseket az emberektől, és felhasználja őket, hogy tovább szilárdítsa uralmát az emberek felett. Mivel a gazdaság tulajdonosai már nagyon gazdagok, nem lesz szükségük nagy gazdaságra. Társadalmi mérnöki készségeik, valamint a gazdaság nagyobb ellenőrzése a kisebb állományú fenntartható gazdálkodási vállalkozás kiépítése során próbára válik.

  Ezért tűnik úgy, hogy minden aktivizmus a különféle víruslezárási intézkedések kikényszerítésévé vagy daczolásává vált, amelyek fontos szerepet játszottak a „The Great Reset” pályájának érvényesítésében. Emlékszel arra, hogy az összes környezeti aktivizmust elnyelte a széndioxid-kibocsátás csökkentésének egyetlen gondolata? Az éghajlatváltozással járó apokaliptikus elbeszélések félelmetes szlogenjei, az erős civil szervezetek által irányított aktivizmus és a globális felmelegedés témáját hangsúlyozó vállalati tudomány megteremtette a hatalmas hógolyó lendületet az éghajlatváltozás minden áron történő leküzdésére, az összes többi fontos környezeti aktivizmus mellőzésére és összefogására.

  Ez hozzájárult ahhoz az elképzeléshez is, hogy már nem fontos ragaszkodni ahhoz, hogy részesei legyünk a kapitalista rendszer lebontásának és egy alternatív rendszer kiépítésének szisztematikus erőfeszítéseinek részéről, amely lehetővé teszi az emberiség és a természet harmonikus érvényesülését; azt mondják nekünk, hogy már nincs időnk a szocializmus felépítésére. Ennek eredményeként a tőkések arra ösztönöznek minket, hogy legyünk a zöld megoldások részesei.

  Azt mondják nekünk, hogy a nyereség érdekében a kaszinó-kapitalizmusnak be kell fejeződnie az „érdekeltek kapitalizmusának” bevezetése érdekében. De természetesen, mivel ez a fogalom azoktól a profitszerzőktől származik, akik gyarmatosítottak, testesültek meg, katonáskodtak és finanszíroztak, feltételezhetjük, hogy saját érdekeik biztosításáról beszélnek a gazdasági döntések közvetlen irányításával, ahelyett, hogy folytatnák a gazdaság által elnevezett műsort. "láthatatlan kéz." Azt mondják, hogy egyetemes alapjövedelmet, ingyenes lakhatást és egyéb szociális szolgáltatásokat kell biztosítani számunkra, mindaddig, amíg betartjuk az állami és a magánszféra közötti partnerség szabályait és politikáját.

  Milyen feltételeknek leszünk kitéve, miután megfosztjuk önmagunkhoz, egymáshoz, közösségekhez és a természethez fűződő eredendő kapcsolatainktól, kénytelenek vagyunk részt venni a pusztító ipari gazdálkodásban, minden digitalizálásában hatalmas erőforrás-kitermeléssel, a gyarmatosítással közösségeink multinacionális franchise-okkal és lelkünk rabságával az indoktrináció és a propaganda láthatatlan ketrecében?

  Az Egyesült Államokban már van ilyen rendszerünk - ezt a magánbörtön rendszerében tömeges bebörtönzésnek hívják. Azt mondják nekünk, hogy a gazdaságot nem csak a növekedés vezérelheti, hanem egy fenntarthatóval kell felváltani.

  Azonban azoktól származik, akik jelentősen korlátozták az értelmes gazdasági növekedést az általános népesség körében annak érdekében, hogy a megélhetést a brutális kapitalista kereteknek tegyék alá, ami valójában azt jelenti, hogy korlátozni kell a produktív társadalmi kapcsolatokat az emberek között, hogy a minimális követelményeknek meg kell felelniük, végül kisebb állomássá alakítható, kevesebb erőforrással kezelhetőbb - gazdasági megoldás, amelyet csak bűnözők tudnak elképzelni. Ki tudja, milyen szerepet játszanak benne az oltások.

  Ki tudja, milyen élő pokolnak lesznek kitéve az emberek, mivel az életünket a nagy frekvenciájú kereskedelemben úgy kezeljük, mint a számokat, vagy az egész életünket az AI ügyfelek képviselői tartják szünetben.

  Vegye figyelembe, hogy a baloldali menetrendek együttes megválasztásával hogyan fogják elérni az irányelveket. A láthatatlan kéz egy új, láthatatlan ketrec építésével volt elfoglalva, hogy a „forradalom” - vagyis egy fasiszta forradalom - nevében a királyok és királynők erőszakos uralmát megörökítse.

  Most szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a pályák nincsenek kőbe vésve. A probléma az, hogy ezeket a lehetőségeket valószínűleg nem vizsgálják meg az érintett emberek a kapitalista keretek között. Strukturális probléma van a rendszerben. Hadd térjek vissza az ingához. Mint minden más kapitalista társadalmi intézmény, a kapitalista politikai intézmény is az uralkodó osztályt szolgálja; bűncselekmény-mosási eszközként szolgálhat. Amint egy bűncselekményekkel járó téma „politikai” lesz, elhatárolódik a bűnözőktől és „legitim” lesz.

  Különböző társadalmi intézmények indulnak, hogy támogassák ezt a nézetet, mivel mindet az uralkodó osztály finanszírozza - a média ezt olyannak mutatja be, a törvényhozás ilyenként kodifikálja, a végrehajtó hatalom ilyenként hajtja végre, az igazságszolgáltatási szerv mint ilyen bírálja el, az akadémikusok támogatják, mint ilyen, oktatási intézmény cementálja, mint olyan, és így tovább. Normálissá válik, hogy a szociálpolitika része lehet.

  Amint a téma az Amerikai Egyesült Államok nemzetiségének dicsőséges történelmével és mítoszaival díszített politikai asztalra kerül, a téma hivatalosan „politikai”, nem pedig bűnözővé válik, és ezt ma már a vállalati szervezetek biztonságosan és nagyvonalúan kezelik.

  A renderelt téma a politikai mítoszok, a hagyományok és a politikai autoritások gladiátoros harci kultúrájának mesterséges területén lebeg, mint áru szimbólum, amely a tényleges téma fiktív változatát képviseli. A hétköznapi emberek nem tudják következetesen megközelíteni azt, ami most van, hacsak nem elég gazdagok és befolyásosak ahhoz, hogy hozzáférjenek minden pénzű társadalmi intézményhez. Sőt, a tisztviselők összes bűnügyi nyilvántartását elvetik, megbocsátják és elfelejtik, mivel négyévente új rendszer jön.

  Így hajtották végre a gyarmatosítás, a korporatizmus és a militarizmus romboló külpolitikáját, valamint mindenféle kizsákmányoló ragadozó belpolitikát az emberek ellen a szabadság, az igazságosság és az emberiség jegyében. Így váltak a környezeti aggályok „zöld kapitalizmussá”. Így mobilizálódnak ma a víruslezárások leple alatt.

  Az emberek figyelik és szurkolják az ingát a szélsőségek között a kapitalista keretek között. A birodalmi kereteken túli tudatosság darabjai és darabjai csak a keret által jóváhagyott eszközökkel érzékelhetők, hatékonyan tartva a tudatosságát az uralkodó osztály elképzelésein belül.

  Ha olyan világnézetet vall, amely nem fér bele, akkor egy politikai gazember támogatójának minősül, vagy egyszerűen „fasiszta”, „kommunista” és így tovább címkézik. Mondanom sem kell, hogy ezeket a kifejezéseket kizárólag elfogadható elképzelések, elfogadható történelem és a kapitalista hegemónia elfogadható mítoszai határozzák meg.

  Azt például, hogy az amerikai kormány világszerte támogatta a fasiszta rezsimeket, miközben brutálisan beavatkozott a szocialista országokkal szemben, az egész világon nem fogják elfogadni.

  HOGYAN FORMÁLJA A KAPITALISTA HIERARCHIA AZ ÖTLETEKET

  Ha valaki olyan nézetet vall, amely szembeszáll az elterjedt narratívával, az egyén a hatalom célpontjává válhat, valamint a tőkés hegemónián belül több politikai véglet célpontjává is válhat. Például, ha ellenzi az izraeli háborús bűnöket antikapitalista / imperialistaellenes álláspontból, akkor a szervezet disszidensként üldözheti, miközben az izraeli politikát támogatók antiszemitának titulálják. (Cionista shill-nek is címkézhetik azok, akik úgy vélik, hogy a zsidók elfoglalják a világot, és így tovább).

  Az az álláspont, amely rámutat arra, hogy Izrael a császári struktúra döntő része, a császári hierarchiát szolgálja, miközben nagylelkű támogatásában részesül, nem lehet teljes mértékben megvitatni annak következtében, hogy a narratívákat miként alakítja ki a császári intézmények hálózata.

  A politikai inga nemcsak a „demokrácia” illúzióját hozza létre, hanem meghatározza azt is, ami elfogadható, miközben szétszakítja a közösségeket. Erőszakát ugródeszkaként használja fel annak érdekében, hogy megőrizze és megerősítse a kizsákmányoltak iránti ragaszkodását.

  Éppen ezért a palesztin nép élő pokla az imperializmus eszközeként működik tovább - minél több palesztin szenved, annál több antiszemita hangulat alakul ki, ami viszont igazolja az izraeli erőszakot, amely viszont a császári napirendet szolgálja. Ezért kellett Katarina áldozatait „városmegújítás” áldozatává tenni, miután átélték a súlyos tragikus eseményt.

  A kapitalista hegemónia nem enged őszinte megbeszélést, mert az imperializmust alapértelmezés szerint láthatatlanul tartják, a kapitalista ketrec láthatatlan, a kapitalisták irányító keze pedig láthatatlan. A tőkés keret egyszerűen zsákutcába állítja az embereket. Időszak.

  A vírushelyzettel kapcsolatban azt mondják nekünk, hogy vannak jó emberek, akik maszkot viselnek és otthon maradnak, és rossz emberek, akik önzően szembeszállnak a szabályokkal és terjesztenek „összeesküvés-elméleteket”. A kapitalista keretek között az elfogadható narratívák dinamikája megalkotja a sikoltozó mérkőzés körérvét. Ez a dinamika kizár és lebecsül minden olyan megértést, amely meghaladja a tőkés intézmények által létrehozott mesterséges gondolatmenetet: álhírek vagytok, tagadók, összeesküvés-elméletek, nagymamagyilkosok, kommunisták veszik át az irányítást stb. . E mechanizmus felismerése nélkül a lendület egyesítésére tett bármilyen kísérlet populizmust eredményez, amely a meglévő társadalmi struktúrát utánozza - legjobb esetben is egy újabb reakciós forradalom, de valószínűbb, hogy ez több megosztottságot és destabilizációt eredményez az emberek között,

  Ezért nincs vita a lezárási intézkedések által létrehozott halál és szenvedés elszámoltathatóságáról, és nincs vita arról, hogy miért is következünk be strukturális váltáson. Amikor pedig a halálok és szenvedések a politikai asztalra kerülnek, a pénzügyi keselyűk felfalják őket a feltörekvő társadalmi hatású kötvénypiacokon (lásd a WRENCH IN THE GEARS tanulmányait).

  Az a láthatatlan kéz, amely állítólag a szabadságra, az igazságosságra és az emberiségre vezet minket, olyan birodalmat hozott létre, amelyet kevesek példátlan hatalomfelhalmozása ural. A láthatatlan kéz egy láthatatlan ketrecet hozott létre felettünk, és megvakított és megosztott minket, lehetővé téve az uralkodó osztály számára, hogy kihasználjon és leigázzon minket.

  Most világosan meg kell állapítani, hogy amit a negyedik ipari forradalom disztópikus jövőjeként érzékelünk - az AI, a blockchain, a digitalizáció, a pénzügy, a zöld kapitalizmus és így tovább -, az nem választható el a láthatatlan kéztől és a láthatatlan ketrectől. Nem engedhető meg, hogy a kapitalista intézmények „legitim politikai témaként” definiálják azt, ami valójában.

  Az újonnan épített ketrec még nem épült fel, de ha nem sikerül megértenünk azt, ami a kontextusában van, akkor egyszerűen kénytelenek vagyunk átfogni valamilyen változatát, mint az egyik „legitim” tőkés pályát. Így működik, amikor társadalmunk az abszurditás színháza.

  Olyan életet szeretnék élni, amely feltöri a láthatatlan ketrecet, és határozottan kezet fog a természettel és az emberiséggel. Ha idáig elakadt velem, bízom benne, hogy ugyanezt érzi… vagy sem. Akárhogy is, el kell kezdenünk a beszélgetéseket.

  Kövess minket Facebookon!

  Egyedi látogatók

  MaMa8599
  TegnapTegnap15518
  E-hétenE-héten46402
  E-hónapbanE-hónapban217495

  Időjós

  2.22°C

  Budapest, Hungary

  Csütörtök
  3.33°C / 14.44°C
  Péntek
  3.33°C / 12.78°C

  Névnap

  2021. február 24. szerda
  Mátyás, Jázmin

  Holnap
  Géza, Alexander
  napja lesz.
  Fel
  Chat megnyitása
  1
  Helló! Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk. Kérjük, nyomja meg a Start gombot, hogy segíthessünk :)

  Start

  Ez a weboldal cookie-kat használ a hitelesítés, navigáció és egyéb funkciók kezelésére. Honlapunk használatával Ön elfogadja hogy cookie-kat helyezhetünk el az eszközén.
  GDPR letöltés | GDPR rendelet